Mitä ovat Open Badges -osaamismerkit?

Open Badges on Mozilla-säätiön kehittämä avoin standardi, jonka avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaamista, saavutuksia ja taitoja, joita kartutamme arjessa, työpaikalla, harrastuksissa ja monessa muussa kontekstissa. Osaamismerkkien käyttö ei rajoitu ainoastaan epävirallisen oppimisen maailmaan, vaan niiden avulla esimerkiksi oppilaitokset voivat kertoa paremmin työnantajille osaamisesta, jota syntyy heidän koulutusohjelmissaan ja täten tukea opiskelijoidensa työllistämistä. 

Käytännössä Open Badge -osaamismerkki on kuva, joka sisältää metadataa, jolla merkin myöntäjä kertoo merkin saajan osaamisesta, taidoista tai saavutuksista. Merkkejä voi myöntää oppilaitosten, järjestöjen ja yrityksien lisäksi myös yksityishenkilöt.

Open Badges on vielä uusi standardi eivätkä kaikki ole siitä kuulleet. Osaamismerkkien suosio on kuitenkin kasvanut nopeasti maailmanlaajuisesti.

Mikä on Open Badge Passport?

Palvelu, jossa osaamismerkkien saajat voivat helposti vastaanottaa, järjestää ja jakaa omia osaamismerkkejään. Palvelu on yksityishenkilöille ilmainen.

Onko palvelu sertifioitu?

Kyllä on! Open Badges standardin kehittämisestä vastaa IMS Global ja sekä Open Badge Factory että Open Badge Passport ovat IMS Global -sertifioituja palveluita.

Onko Open Badge Passport ainoa palvelu, johon voi vastaanottaa osaamismerkkejä?

Ei ole. Mozilla-säätiö tarjoaa Mozilla Backpack -nimisen palvelun, johon merkin saaja voi vastaanottaa osaamismerkkejä ja jossa hän voi säilyttää niitä. Palvelu on myös ilmainen.

Kilpaileeko Open Badge Passport Mozilla Backpackin kanssa?

Ei, on kysymys kahdesta erityyppisestä palvelusta; Mozilla Backpack on tällä hetkellä lähinnä merkkien säilytyspaikka, kun taas Open Badge Passport tarjoaa työkaluja, joilla käyttäjä voi vastaanottaa ja jakaa merkkejään helposti, sekä laatia niiden avulla digitaalisen CV:n. Open Badge Passport tarjoaa myös yhteisöllisiä ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden etsiä ja nähdä muiden käyttäjien ansaitsemia merkkejä. Palvelua voi käyttää myös tabletilla ja älypuhelimella.

Open Badge Passport on yhteensopiva Mozilla Backpackin kanssa. Käyttäjä voi siirtää osaamismerkkinsä Backpackista palveluun ja toisin päin. Tulemme pitämään huolen siitä, että palveluiden välinen yhteensopivuus säilyy myös jatkossa.

Onko mahdollista saada organisaatiokohtainen osaamismerkkipassi?

Kyllä. Open Badge Factory -palvelun Enterprise-tason asiakkailla on mahdollisuus ostaa oma organisaatiokohtainen Open Badge Passport. Organisaatiokohtaiselle Passportille tehdään esim. oma kirjautumissivu ja palvelu personoidaan organisaation brändin mukaisesti. Näin esimerkiksi yritys, iso järjestö tai toimiala voi saada oman osaamismerkkipassin henkilöstöä ja omaa toimintaa varten.

Kuka vastaa Open Badge Passport -palvelusta?

Suomalainen Discendum Oy on Open Badge Passportin kehittäjä. Palvelua on kehitetty Tekesin rahoittaman Open Badge Factory -projektin yhteydessä. Jatkossa Open Badge Passportia kehitetään edelleen Discendumin johdolla useiden eri kehitys- ja yhteistyöprojektien yhteydessä.

Onko Open Badge Passport avoimen lähdekoodin ohjelmisto?

Kyllä. Tarkoituksena on jatkaa palvelun kehittämistä avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojektina yhdessä kehittäjäyhteisön kanssa. Ohjelmiston ydin on vielä kehityksen alla, joten lähdekoodi ei ole vielä saatavilla. Lähdekoodi julkaistaan Discendumin GitHub-hakemistossa, kun ohjelmiston ydin on valmis jatkokehittämistä varten. Siinä vaiheessa Discendum tulee rakentamaan kehittäjäyhteisön toimintaa tukevan toimintaympäristön.

Onko Open Badge Passportista hyötyä vain Open Badge Factoryn käyttäjille?

Open Badge Passport on täysin yhteensopiva Mozillan standardin kanssa, joten palveluun voi viedä kaikki Open Badges -standardin mukaiset osaamismerkit. Osaamismerkit voidaan tuoda joko Mozillan Backpackistä tai tiedostoina omalta tietokoneelta.

Open Badge Factoryn kautta myönnetyt osaamismerkit menevät automaattisesti merkin vastaanottajan Open Badge Passport -tilille, mikäli myöntämisessä käytetty vastaanottajan sähköpostiosoite on tallennettu vastaanottajan Open Badge Passport -tilin asetuksiin. Käyttäjän kannalta monivaiheinen ja hankala osaamismerkin vastaanottaminen Mozilla Backpackiin jää kokonaan pois, eikä käyttäjä tarvitse tunnusta Mozillan Backpackiin.

Mitä teen, jos haluan osaamismerkkini pois Open Badge Passportista?

Voit esimerkiksi luoda tunnuksen Mozilla Backpackiin ja siirtää merkkisi siinne.  Tämän jälkeen merkit voi poistaa Open Badge Passportista. Jos teet näin, palvelun kautta jaetut merkit lakkaavat toimimasta ja sinun tulee jakaa merkit uudestaan Backpackin kautta.

Voinko näyttää Open Badge Passportissa olevia osaamismerkkejä Maharassa tai Kyvyt.fi-palvelussa?

Kyllä voit. Maharan ja Kyvyt.fi-palvelun Open Badges -sisältölohkotyyppi tukee Mozillan Backpackin lisäksi Open Badge Passportia. Lohko näyttää Open Badge Passportissa olevat julkiset osaamismerkit. Mikäli merkkejä ei löydy, niin tarkista merkkien näkyvyysasetukset Open Badge Passportin merkkiasetuksista. 

Voinko näyttää Open Badge Passportiin tallennettuja merkkejä Facebookissa ja LinkedInissä?

Kyllä voit. Open Badge Passport tarjoaa mahdollisuuden jakaa merkkejä helposti sosiaalisen median eri välineissä kuten LinkedInissä, Twitterissä, Facebookissa ja Google+ -palvelussa. Koska palvelu perustuu avoimeen lähdekoodiin, myöhemmässä vaiheessa kehittäjäyhteisö voi kehittää uusia jakamistyökaluja muihin sosiaalisen median palveluihin.

Open Badge Factory ja Open Badge Passport -palvelut noudattavat EU:n laajuista tietosuoja-asetusta (GDPR).

Olemme kehittäneet ja toimittaneet korkealuokkaisia verkkopalveluita jo usean vuoden ajan ja olemme aina vahvasti sitoutuneet tarjoamaan parasta tietoturvaa ja henkilötietosuojaa asiakkaillemme. Mielestämme EU:n tietosuoja-asetus (”GDPR”, 679/2016), joka koskee henkilötietojen käsittelyä, tuo läpinäkyvyyttä ja luottamusta. Uskomme, että GDPR tulee olemaan hyödyllinen paitsi kuluttajille myös palveluntarjoajille. Eurooppalaisena palveluntarjoajana tulemme noudattamaan täysin GDPR-asetusta ennen kuin siirtymäaika päättyy 25.5.2018.

Mitä GDPR tarkoittaa käytännössä Open Badge Factory ja Open Badge Passport -käyttäjiä ajatellen?

Teknisestä näkökulmasta katsottuna GDPR tuo vain vähän muutoksia Open Badge Factoryyn ja Open Badge Passportiin. Molempiin palveluihin tallennettua henkilötietoa on jo nyt käsitelty kuten GDPR määrittelee. Molempien palveluiden Käyttöehdot päivitetään. Käytännössä tämä tarkoittaa pieniä muutoksia, mutta jokaisen OBF- ja OBP-käyttäjän täytyy lukea ja hyväksyä uudet käyttöehdot, jotta voi jatkaa palveluiden käyttöä.

Käyttöehtoihin tullaan molempien palveluiden osalta sisällyttämään myös dokumentti nimeltään Tietosuojaehdot (päivitetään 25.5.2018). Tämä kyseinen dokumentti kuvailee yksityiskohtaisesti, kuinka henkilötietoja säilytetään ja käytetään palveluissamme ja mihin tarkoituksiin.

Missä Open Badge Factory ja Open Badge Passport -palveluita ylläpidetään?

Molempia palveluita ylläpidetään Suomessa operaattorin toimesta, joka noudattaa GDPR-asetusta.

Mikä on teidän tietosuojakäytäntö?

Olemme toteuttaneet ja ottaneet käyttöön tarvittavat tekniset ja organisaatiokohtaiset toimenpiteet suojataksemme asiakkaan henkilötietoja ottaen huomioon kaikki mahdolliset prosessointiin liittyvät riskit, erityisesti tahattoman tai laittoman tuhoamisen, menetyksen, muutoksen, luvattoman tiedonannon tai pääsyn henkilötietoihin, joita on siirretty, tallennettu tai muilla tavoin prosessoitu. OBF- ja OBP-palvelut on suojattu palomuurein ja niitä valvotaan ja hallinnoidaan vain luvan saaneiden työntekijöiden toimesta (sysadminit). Palveluiden sisällöistä otetaan varmuuskopiot kerran päivässä ja ne tallennetaan turvallisesti. Palvelimien ja käyttäjän selaimen välinen yhteys on SSL-suojattu.

Minkälaista henkilötietoa Open Badge Factoryssa ja Open Badge Passportissa säilytetään?

Katso Tietosuojaehdot (päivitetään 25.5.2018). Käyttäjä näkee henkilötietonsa lokista, joka sijaitsee profiilissa.

Mitä muutoksia GDPR tuo Open Badge Passportin käyttäjille?

Käytännössä GDPR ei juurikaan muuta sitä, miten Open Badge Passportin käyttäjät palvelua käyttävät, koska käyttäjän on aina ollut mahdollista ladata merkkinsä OBP:stä omalle koneelleen tai viedä ne Mozilla Backpackiin ennen tilinsä ja henkilötietojensa poistamista. Ainut muutos on se, että OBP:n käyttäjien on mahdollista saada lokitiedosto, jossa heidän henkilötietonsa on listattuna.